GEP-NET

Waardoor worden GEP-NET veroorzaakt?

Waardoor worden GEP-NET veroorzaakt?

Niemand weet precies wat de groei van GEP-NET veroorzaakt. Over het algemeen zorgt een verandering in het DNA van een cel ervoor dat een proces in gang gezet wordt waarbij de cel zich niet normaal meer gedraagt. De cel deelt zich dan en maakt een kopie van zichzelf, die ook het defecte DNA bevat. Deze cellen blijven zich ongecontroleerd delen en in aantal groeien tot er een tumor of cluster van abnormale cellen is.1

De verandering in het DNA kan worden veroorzaakt door genetica (d.w.z. u krijgt het van één van uw ouders) of door gebeurtenissen in de loop van uw leven, zoals blootstelling aan tabaksrook, straling en bepaalde chemicaliën in uw omgeving.1

Ongeveer 1 op de 10 gevallen van GEP-NET is gerelateerd aan een genetische aandoening.2 Als bij u één van deze aandoeningen is vastgesteld en u ervaart nieuwe symptomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: 2

  • Multipele Endocriene Neoplasie Syndroom type 1 (MEN 1)
  • Syndroom van Von Hippel Lindau (VHL)
  • Neurofibromatose type 1 (NF1)
  • Tubereuze Sclerose Complex (TSC)

REFERENCES:

  1. CRUK. Genes, DNA and Cancer. Beschikbaar op:
    https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/what-is-cancer/genes-dna-and-cancer Laatst geraadpleegd in Oktober 2020.
  2. O’Shea T, Druce M. When should genetic testing be performed in patients with neuroendocrine tumours? Rev Endocr Metab Disord. 2017; 18(4): 499–515.