Privacy- en cookiebeleid

ADVANZ PHARMA Corp. en haar groepsentiteiten („ADVANZ PHARMA” of „wij”) respecteren uw recht op privacy. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wie we zijn, hoe we persoonlijke informatie over u verzamelen, delen en gebruiken en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen.

Als u vragen of zorgen hebt over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die aan het einde van deze privacyverklaring worden verstrekt.

Reikwijdte van deze verklaring

Deze verklaring is van toepassing op persoonsgegevens die we verzamelen via:

Websites en digitale eigendommen

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u onze websites en andere digitale eigendommen (zoals apps) of platforms (elk een „Site”) bezoekt of gebruikt.

Voor Sites waarop u een account aanmaakt (bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot platforms), kunnen we informatie verzamelen die u identificeert, waaronder uw contactgegevens en een gebruikersnaam en wachtwoord voor uw account en andere gegevens die aan dat account zijn gekoppeld.

Wat doet ADVANZ PHARMA?

ADVANZ PHARMA is een divers, internationaal gespecialiseerd farmaceutisch bedrijf met het hoofdkantoor in Ontario, Canada. Onze producten worden verkocht in meer dan 90 landen over de hele wereld.

Welke persoonlijke informatie verzamelt ADVANZ PHARMA en waarom?

De persoonlijke informatie die we over u kunnen verzamelen, valt in grote lijnen in de volgende categorieën:

 • Informatie die u vrijwillig verstrekt

Wij verwerken persoonsgegevens die u ons verstrekt tijdens het registratieproces, zodat u toegang hebt tot bepaalde informatiediensten die beschikbaar worden gesteld via het platform.

Bepaalde delen van onze website kunnen u vragen om vrijwillig persoonlijke informatie te verstrekken. We zullen u bijvoorbeeld vragen om uw contactgegevens te verstrekken om een account bij ons te registreren, om u te abonneren op marketingcommunicatie van ons, om een bijwerking of andere feedback te melden, om meer informatie over een product op te vragen, om u te abonneren op e-mailwaarschuwingen, om deel te nemen aan conferenties, webcasts of andere presentaties die voor u beschikbaar zijn gesteld, om de inhoud die we weergeven en naar u sturen in onze communicatie en op onze websites of in mobiele apps aan te passen, om toegang te krijgen tot informatie en materialen en/of om vragen bij ons in te dienen. Als u telefonisch of schriftelijk contact met ons opneemt, is het mogelijk dat we een kopie van die correspondentie of communicatie bewaren. De persoonlijke informatie die u wordt gevraagd te verstrekken, en de redenen waarom u wordt gevraagd deze te verstrekken, wordt u uitgelegd op het moment dat we u vragen uw persoonlijke informatie te verstrekken.

 • Informatie die we automatisch verzamelen

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie automatisch van uw apparaat verzamelen. In sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte, (de „EER”) kan deze informatie worden beschouwd als persoonlijke informatie onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

In het bijzonder kan de informatie die we automatisch verzamelen informatie bevatten, zoals uw IP-adres, apparaattype, unieke apparaatidentificatienummers, browsertype, brede geografische locatie (bijv. locatie op land- of stadsniveau) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over hoe uw apparaat interactie heeft gehad met onze website, inclusief de bezochte pagina’s en links waarop is geklikt.

Het verzamelen van deze informatie stelt ons in staat om de bezoekers die op onze website komen beter te begrijpen, waar ze vandaan komen en welke inhoud op onze website voor hen interessant is. We gebruiken deze informatie voor onze interne analysedoeleinden en om de kwaliteit en relevantie van onze website voor onze bezoekers te verbeteren.

Een deel van deze informatie kan worden verzameld met behulp van cookies en soortgelijke trackingtechnologie, zoals verder uitgelegd onder het kopje „Cookies en soortgelijke trackingtechnologie” hieronder.

 • Informatie die we verkrijgen van externe bronnen

Van tijd tot tijd kunnen we persoonlijke informatie over u ontvangen van externe bronnen, openbare registers van zorgverleners om te verifiëren dat u een zorgverlener bent, maar alleen wanneer we hebben gecontroleerd of deze derden uw toestemming hebben of anderszins wettelijk bevoegd of verplicht zijn om uw persoonlijke informatie aan ons bekend te maken.

De soorten informatie die we van derden verzamelen, omvatten details over uw professionele en academische geschiedenis en we gebruiken de informatie die we van deze derden ontvangen voor bijv. registratiedoeleinden.

Over het algemeen zullen we de persoonlijke informatie die we van u verzamelen alleen gebruiken voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven of voor doeleinden die we u uitleggen op het moment dat we uw persoonlijke informatie verzamelen. We kunnen uw persoonlijke informatie echter ook gebruiken voor andere doeleinden die niet onverenigbaar zijn met de doeleinden die we aan u hebben bekendgemaakt (zoals archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden) indien en waar dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Advanz Pharma verkoopt, verhuurt of leaset haar klantenlijsten niet aan derden.

Met wie deelt Advanz Pharma mijn persoonlijke informatie?

We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan de volgende categorieën ontvangers:

 • aan onze bedrijven van de groep, externe dienstverleners en partners die gegevensverwerkingsdiensten aan ons leveren (bijvoorbeeld ter ondersteuning van de levering van, het bieden van functionaliteit aan of het helpen verbeteren van de beveiliging van onze website), of die anderszins persoonlijke informatie verwerken voor doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring of die aan u worden meegedeeld wanneer we uw persoonlijke informatie verzamelen. Een lijst van onze huidige groepsbedrijven en een lijst van onze huidige dienstverleners en partners is op aanvraag beschikbaar.
 • aan een bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde waarvan wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) als een kwestie van toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of die van een ander individu te beschermen;
 • aan IT-ondersteuning, websitehosting, CRM-hosting, evenementenbeheer en analyseproviders;
 • aan een ander individu met uw toestemming voor de openbaarmaking.

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens

Onze wettelijke basis voor het verwerken van de hierboven beschreven persoonsgegevens hangt af van de persoonsgegevens in kwestie en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Normaal gesproken zullen we persoonsgegevens van u echter alleen verwerken als we hiervoor uw toestemming hebben, als we de persoonsgegevens nodig hebben om een contract met u uit te voeren, of als de verwerking in ons legitieme belang is en niet wordt opgeheven door uw belangen op het gebied van gegevensbescherming of fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen hebben we mogelijk ook een wettelijke verplichting om persoonlijke informatie van u te verzamelen of hebben we de persoonlijke informatie anderszins nodig om uw vitale belangen of die van een ander individu te beschermen (bijv. voor belastingdoeleinden).

Als we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke vereiste of om een contract met u uit te voeren, zullen we dit op het relevante moment toelichten en u informeren of het verstrekken van uw persoonsgegevens verplicht is of niet (evenals de mogelijke gevolgen als u uw persoonsgegevens niet verstrekt).

Evenzo, als we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op basis van onze legitieme belangen (of die van een derde partij), zullen we u op het relevante moment toelichten wat die legitieme belangen zijn.

Als u vragen hebt of meer informatie nodig hebt over de wettelijke basis waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die u vindt onder het kopje „Hoe u contact met ons kunt opnemen” hieronder.

We kunnen informatie zoals statistische of demografische gegevens samenvoegen en/of alle informatie die we verzamelen anonimiseren, zodat de informatie niet langer een specifiek individu identificeert. We kunnen dergelijke informatie gebruiken, openbaar maken en anderszins verwerken voor onze eigen legitieme zakelijke doeleinden. Als we echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonsgegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Cookies en vergelijkbare trackingtechnologie

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies worden op grote schaal gebruikt door website-eigenaren om hun websites te laten werken of efficiënter te laten werken, en om rapportage-informatie te verstrekken.

Cookies die door de eigenaar van de website zijn geplaatst (in dit geval Advanz Pharma) worden „eigen cookies” genoemd. Cookies die door andere partijen dan de eigenaar van de website worden geplaatst worden „cookies van derden” genoemd. Cookies van derden maken het mogelijk om functies of functionaliteit van derden op of via de website aan te bieden (bijv. advertenties, interactieve inhoud en analyses). De partijen die deze cookies van derden plaatsen, kunnen uw computer herkennen zowel bij het bezoeken van de betreffende website als bij het bezoeken van bepaalde andere websites.

Waarom gebruiken we cookies?

We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om verschillende redenen. Sommige cookies zijn om technische redenen vereist om onze websites te laten functioneren, en we noemen deze „essentiële” of „strikt noodzakelijke” cookies. Andere cookies stellen ons ook in staat om de interesses van onze gebruikers te volgen en te richten om de ervaring op onze websites te verbeteren. Derden kunnen via onze websites cookies plaatsen voor reclame, analyses en andere doeleinden. Dit wordt hieronder in meer detail beschreven. De specifieke soorten eigen cookies en cookies van derden die via onze websites worden geplaatst en de doeleinden waarvoor ze worden geplaatst, worden beschreven in de onderstaande tabel:

• Soorten cookies

Essentiële websitecookies: deze cookies zijn strikt noodzakelijk om u diensten aan te bieden die beschikbaar zijn via onze websites en om enkele van de functies ervan te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde gebieden.

Wie plaatst deze cookies?

www.advanzpharma.com www.advanzpharmajobs.com www.advanzpharmahub.com www.focuspharma.co.uk www.focuspharmaceuticals.co.uk www.abcur.se www.bnmgroup.com www.eyeconditions.info www.fucithalmic.com www.AdvanzPharma.mediaroom.com advanzdigitalhub@advanzpharma.com advanzforlife.com

Hoe kan ik deze weigeren/blokkeren?

Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de websites aan u te leveren, kunt u ze niet weigeren. U kunt ze echter blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen, zoals hieronder beschreven onder het kopje „Hoe kan ik cookies beheren?”.

======================

 • Soorten cookies

Analyse- en aanpassingscookies: Deze cookies verzamelen informatie die ofwel in geaggregeerde vorm wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze websites worden gebruikt of hoe effectief marketingcampagnes zijn, of om ons te helpen onze websites voor u aan te passen.

Wie plaatst deze cookies?

www.advanzpharma.com www.advanzpharmajobs.com www.advanzpharmahub.com www.focuspharma.co.uk www.focuspharmaceuticals.co.uk www.abcur.se www.bnmgroup.com www.eyeconditions.info www.fucithalmic.com www.quotemedia.com www.gstatic.com advanzforlife.com advanzdigitalhub@advanzpharma.com

Hoe kan ik deze weigeren/blokkeren?

Om deze cookies te weigeren, volgt u de onderstaande instructies onder het kopje „Hoe kan ik cookies beheren?” U kunt ook op de relevante afmeldlink hieronder klikken:

Hoe zit het met andere trackingtechnologieën, zoals webbakens?

Cookies zijn niet de enige manier om bezoekers van een website te herkennen of te volgen. We kunnen van tijd tot tijd andere, vergelijkbare technologieën gebruiken, zoals webbakens (ook wel „tracking pixels” of „clear gifs” genoemd). Dit zijn kleine grafische bestanden die een unieke identificatie bevatten waarmee we kunnen herkennen wanneer iemand onze websites heeft bezocht of een e-mail heeft geopend die we hebben verzonden. Dit stelt ons bijvoorbeeld in staat om de verkeerspatronen van gebruikers van de ene pagina binnen onze websites naar de andere te volgen, om cookies te plaatsen of ermee te communiceren, om te begrijpen of u naar onze websites bent gekomen via een online advertentie die wordt weergegeven op een website van derden, om de prestaties van de website te verbeteren en om het succes van e-mailmarketingcampagnes te meten. In veel gevallen zijn deze technologieën afhankelijk van cookies om goed te functioneren, en daarom zal het weigeren van cookies hun werking nadelig beïnvloeden.

Maakt uw website gebruik van links van derden?

In een poging om u meerwaarde te bieden, kunnen we links van derden, plug-ins op onze websites opnemen. Deze gelinkte sites hebben een afzonderlijk en onafhankelijk privacybeleid. Advanz Pharma is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en activiteiten van deze door derden gelinkte sites en is niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Advanz Pharma wil echter de integriteit van onze website beschermen en ontvangt graagfeedback over deze gelinkte sites (ook als een specifieke link niet werkt). We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt, te lezen en te beoordelen.

Gebruikt u Flash-cookies of lokaal gedeelde objecten?

Onze websites kunnen ook zogenaamde „Flash-cookies” (ook bekend als lokaal gedeelde objecten of „LSO’s” (Local Shared Objects)) gebruiken om, onder andere, informatie te verzamelen en op te slaan over uw gebruik van onze diensten, voor fraudepreventie en voor andere activiteiten op de site.

Als u niet wilt dat Flash-cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u de instellingen van uw Flash player aanpassen om de opslag van Flash-cookies te blokkeren met behulp van de tools in het instellingenpaneel voor websiteopslag.

U kunt Flash-cookies ook beheren door naar het instellingenpaneel voor algemene opslag te gaan en de instructies te volgen (die instructies kunnen bevatten die bijvoorbeeld uitleggen hoe u bestaande Flash-cookies kunt verwijderen (aangeduid met „informatie” op de Macromedia-site), hoe u kunt voorkomen dat Flash-LSO’s op uw computer worden geplaatst zonder dat u hierom wordt gevraagd, en (voor Flash Player 8 en later) hoe u Flash-cookies kunt blokkeren die niet worden geleverd door de beheerder van de pagina waarop u zich op dat moment bevindt).

Houd er rekening mee dat het instellen van de Flash Player om de acceptatie van Flash-cookies te beperken de functionaliteit van sommige Flash-toepassingen kan verminderen of belemmeren, waaronder mogelijk Flash-toepassingen die worden gebruikt in verband met onze diensten of online inhoud.

Maakt u gebruik van gerichte advertenties?

Derden kunnen cookies op uw computer of mobiele apparaat plaatsen om advertenties via onze websites weer te geven. Deze bedrijven kunnen informatie over uw bezoeken aan deze en andere websites gebruiken om relevante advertenties weer te geven van goederen en diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Ze kunnen ook technologie gebruiken die wordt gebruikt om de effectiviteit van de advertenties te meten. Dit kan door hen worden gedaan met behulp van cookies of webbakens om informatie te verzamelen over uw bezoeken aan deze en andere sites om relevante advertenties weer te geven van goederen en diensten die mogelijk interessant voor u zijn. De informatie die via dit proces wordt verzameld, stelt ons of hen niet in staat om uw naam, contactgegevens of andere persoonlijk identificeerbare gegevens te identificeren, tenzij u ervoor kiest om deze te verstrekken.

Hoe kan ik cookies beheren?

U hebt het recht om te beslissen of u cookies accepteert of weigert. U kunt uw cookievoorkeuren instellen door te klikken op de toepasselijke afmeldingslinks in de cookietabel hierboven. U kunt de besturingselementen van uw webbrowser instellen of wijzigen om cookies te accepteren of te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u onze website nog steeds gebruiken, hoewel uw toegang tot bepaalde functies en delen van onze website mogelijk beperkt is. Aangezien de manier waarop u cookies kunt weigeren via de besturingselementen van uw webbrowser verschilt van browser tot browser, dient u het helpmenu van uw browser te raadplegen voor meer informatie. Bovendien bieden de meeste advertentienetwerken u een manier om u af te melden voor gerichte advertenties. Ga voor meer informatie naar http://www.aboutads.info/choic... of http://www.youronlinechoices.c...

Toewijding aan de privacy van kinderen

Om de persoonlijke informatie van kinderen te beschermen en om te voldoen aan de normen van de Children’s Online Privacy Protection Act (“COPPA”) in de VS, verzamelen we niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Deze website is een website voor een algemeen publiek en is niet gericht op kinderen.

Bovendien verzamelen we geen persoonlijke informatie van iemand waarvan we weten dat hij/zij jonger is dan 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u deze website alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of voogd en mag u geen persoonlijke informatie aan ons verstrekken.

Andere landspecifieke rechten kunnen van toepassing zijn op personen in andere rechtsgebieden. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die u vindt onder het kopje „Hoe u contact met ons kunt opnemen” hieronder.

Hoe houdt Advanz Pharma mijn persoonlijke informatie veilig?

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie die we over u verzamelen en verwerken, te beschermen. De maatregelen die we nemen, zijn bedoeld om een beveiligingsniveau te bieden dat past bij het risico van het verwerken van uw persoonsgegevens. Echter is van geen enkele commerciële methode van informatieoverdracht via internet of elektronische gegevensopslag bekend dat deze 100% veilig is. Als gevolg hiervan kunnen we de absolute veiligheid van die informatie tijdens de overdracht of opslag ervan in onze systemen niet garanderen. We beperken de toegang tot persoonlijke informatie tot onze werknemers of geautoriseerde dienstverleners die deze nodig hebben om hun zakelijke functies voor Advanz Pharma uit te voeren, en onze werknemers begrijpen de vereiste om persoonlijke informatie te beschermen en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of gebruik ervan te voorkomen. We eisen ook van al onze geautoriseerde dienstverleners die dergelijke informatie nodig hebben, dat ze maatregelen nemen om de informatie te beschermen tegen dergelijke ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of gebruik. Als een van de websites een inlognaam en wachtwoord vereist, bent u verantwoordelijk voor de beveiliging van uw inlognaam en wachtwoorden. Zorg ervoor dat u ze op een veilige plaats bewaart en deel ze niet met anderen. Vergeet nooit om uit te loggen nadat uw sessie is beëindigd om ervoor te zorgen dat andere mensen geen toegang hebben tot uw accountgegevens.

Internationale gegevensoverdrachten

Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen naar en verwerkt worden in andere landen dan het land waarin u woont. Deze landen hebben mogelijk gegevensbeschermingswetten die verschillen van de wetten van uw land (en die, in sommige gevallen, mogelijk minder bescherming bieden).

Onze websiteservers bevinden zich met name in Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zweden en Australië, en onze groepsbedrijven en externe dienstverleners en partners zijn wereldwijd actief. Dit betekent dat wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen, we deze in een van deze landen kunnen verwerken. We hebben echter passende voorzorgsmaatregelen genomen om te eisen dat uw persoonlijke informatie beschermd blijft in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke privacywetgeving.

Gegevensoverdrachten tussen bedrijven van de Advanz Pharma-groep, inclusief tussen groepsbedrijven in verschillende landen, vallen onder overeenkomsten tussen bedrijven die vereisen dat alle groepsbedrijven de persoonlijke informatie die ze verwerken, beschermen. Wanneer gegevens worden overgedragen vanuit de EER naar een land buiten de EER, omvat dit ook het implementeren van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Onze modelcontractbepalingen kunnen op verzoek worden verstrekt.

We hebben vergelijkbare veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd bij onze externe dienstverleners en partners en verdere details kunnen op verzoek worden verstrekt.

Bewaring van gegevens

We bewaren persoonlijke informatie die we van u verzamelen wanneer we een doorlopende legitieme zakelijke behoefte hebben om dit te doen (bijvoorbeeld om u een dienst te verlenen die u hebt aangevraagd of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten).

Wanneer we geen doorlopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren.

Uw rechten inzake gegevensbescherming

Als u de website vanuit de EER bezoekt, hebt u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

 • Als u uw persoonlijke informatie wilt inzien, corrigeren, bijwerken of laten verwijderen, kunt u dit op elk gewenst moment doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het onderstaande kopje „Hoe u contact met ons kunt opnemen”.
 • Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens aanvragen. Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die worden verstrekt onder het kopje “Hoe u contact met ons kunt opnemen” hieronder.
 • U hebt het recht om u op elk gewenst moment af te melden voor marketingcommunicatie die wij u toesturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de link “uitschrijven” of “afmelden” in de marketing e-mails die we u sturen. Om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals marketing per post of telemarketing), kunt u contact met ons opnemen via unsubscribe@advanzpharma.com of door gebruik te maken van de contactgegevens die worden verstrekt onder het kopje „Hoe u contact met ons kunt opnemen” hieronder.
 • Evenzo, als we uw persoonlijke informatie met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die we voorafgaand aan uw intrekking hebben uitgevoerd, noch zal het van invloed zijn op de verwerking van uw persoonlijke informatie op grond van rechtmatige verwerking anders dan middels gegeven toestemming.
 • Als u van mening bent dat uw gegevens op ongepaste wijze zijn verzameld, hebt u het recht om een klacht over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonlijke informatie in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

Uw privacyrechten in Californië

Volgens de „Shine the Light”-wet van Californië hebben inwoners van Californië die persoonlijke informatie verstrekken bij het verkrijgen van producten of diensten voor persoonlijk, gezins- of huishoudelijk gebruik, het recht om eenmaal per kalenderjaar informatie van ons te vragen en te verkrijgen over de klantinformatie die we eventueel met andere bedrijven hebben gedeeld voor hun eigen direct-marketingdoeleinden. Indien van toepassing, omvat deze informatie de categorieën van klantinformatie en de namen en adressen van die bedrijven waarmee we klantinformatie hebben gedeeld tijdens het direct voorafgaande kalenderjaar (bijv. verzoeken die in 2018 zijn gedaan, zullen informatie ontvangen over de deelactiviteiten van 2017). Om deze informatie van Advanz Pharma te verkrijgen, stuurt u een e-mailbericht naar info@advanzpharma.com met „Verzoek om privacy-informatie Californië” in de onderwerpregel en in de hoofdtekst van uw bericht. In antwoord hierop zal Advanz Pharma u de gevraagde informatie toesturen via uw e-mailadres. Niet alle informatie-uitwisseling valt onder de vereisten van „Shine the Light” en alleen informatie-uitwisseling die onder de vereisten valt, zal in ons antwoord worden opgenomen.

Andere landspecifieke rechten kunnen van toepassing zijn op personen buiten de EU. Neem contact met ons op via de contactgegevens die u vindt onder het kopje „Hoe u contact met ons kunt opnemen” hieronder.

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Updates van deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we onze privacyverklaring bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om u te informeren, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. Wij zullen uw toestemming vragen voor alle belangrijke wijzigingen in de privacyverklaring indien en waar dit vereist is door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Anderszins houdt uw voortgezet gebruik van een website na een dergelijke wijziging in dat u akkoord gaat met de herziene privacyverklaring.

U kunt zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt door de „laatst bijgewerkt”-datum te controleren die bovenaan deze privacyverklaring wordt weergegeven.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen of zorgen hebt over ons gebruik van uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via de volgende gegevens:

De gegevensbeheerder van uw persoonlijke informatie is de Advanz Pharma-entiteit in uw land, waarvan de details op verzoek aan u kunnen worden verstrekt